Vanaf 1 januari 2006 is de Maatwerkregeling in de Arbowet van kracht. Er zijn minder regels, maar er is meer verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers. De voorheen verplichte aansluiting bij een Arbodienst is komen te vervallen. Dit biedt voor bedrijven de mogelijkheid om maatwerk-contracten af te sluiten met zelfstandige bedrijfsartsen.

PoortwachterPoli is een laagdrempelige polikliniek waarin ik als zelfstandig bedrijfsarts werk. Ik ben gevestigd in Zutphen en richt mij op kleine en middelgrote bedrijven in de regio.

PoortwachterPoli biedt haar klanten een totaalpakket op het gebied van bedrijfsgeneeskundige diensten. Er is een ziekteverzuim registratiesysteem via internet.

Klanten betalen een lage jaarlijkse bijdrage voor de wettelijk verplichte contractuele beschikbaarheid van een bedrijfsarts. Inclusief het gebruik van het verzuim registratiesysteem. Verder betalen zij enkel voor verrichte werkzaamheden, naar een marktconform tarief.

Ernest F.J.M. Helmich, Bedrijfsarts